vybraná aktualita

Presný strih – viac než len výrobná metóda

Procesný reťazec pri spracovaní plechu sa v posledných 20 rokoch od základu zmenil.

Zatiaľ čo v minulosti sa také výrobné operácie, ako sú strihanie prístrihov, razenie dier a výkrojov, výroba závitových prieťahov alebo tvarovacie práce, museli uskutočňovať samostatne a na rôznych strojoch, teraz sa to pri stredných až veľkých plechových dielcoch v oblasti malých a stredných sérií uskutočňuje napr. na raziacom stroji a laseri ako jednom stroji a na zápustkovom-ohýbacom lise.

Pri veľkosériovej výrobe malých a funkčných dielcov sa naproti tomu pracuje na lise, ktorý sa dnes konštruuje ako vysokovýkonný automat a je osadený spravidla postupovým náradím. Z tohto hľadiska boli síce rôzne postupy a procesy v minulosti optimalizované, avšak v podstate vždy sa vychádzalo zo „starej základne“. Tým ale nie sú so zreteľom na rast produktivity a reprodukovateľnej kvality, ako aj predovšetkým s ohľadom na rast hodnôt, možné žiadne kvantitatívne skoky, čím sa spomenutá „stará základňa“ napriek všetkému dosiahnutému pokroku čoraz väčšmi dostáva pod tlak na znižovanie nákladov. Jediným východiskom z tohto uzatvoreného kruhu je dôsledná zmena myslenia a nezaujaté hľadanie alternatív. Pritom ale platí, že by sa mali striktne a dôsledne overovať všetky relevantné aspekty a vplyvy, čo so sebou v mnohých prípadoch nesie porušenie a alebo „pochybnosti“ o danom tabu. Toto všetko podľa motta: musí umelohmotný dielec aj v budúcnosti byť rovnaký, alebo - nemohol by byť nahradený funkčnejším plechovým dielcom, ktorý je možné vyrobiť lacnejšie? Musí tu byť použitý skutočne komplexný odliatok alebo výkovok, alebo nebola by lepšia funkčne integrovaná plechová konštrukčná skupina, čím je možné ušetriť tak materiál, ako aj pracovný čas, stroje aj nástroje? Je nevyhnutne nutné vyrábať multifunkčné plechové skupiny z vystrihnutých, dierovaných, laserovaných, ohýbaných, vyrazených, oihlovaných, povlakovaných a spojovaných plechových dielcov, alebo nebolo by lepšie zvoliť ako alternatívu k predošlým nákladom kompletnú výrobu vo forme presného strihania a ďalej kombinácie presného strihania a tvarovania?

Presné strihanie ako konkurenčný faktor

Odpoveď sa tzv. ponúka – pretože pri presnom strihaní vznikajú – jednoducho povedané – pri každom zdvihu lisu presné, opakovateľné plechové dielce, ktoré je možné ihneď montovať a ktoré sa musia pri veľmi špeciálnych požiadavkách ešte žehliť. Do dielcov a skupín dielcov z najrôznejších oceľových, medených, hliníkových materiálov a zliatin je možné nakonštruovať mnoho funkcií, čím sa zníži počet mechanických dielcov vnútri konštrukčnej skupiny, a zároveň sa aj podstatne obmedzí počet jednotlivých operácií až po montáž prvkov. V konečnom dôsledku to znamená úbytok viacerých strojov, lisov a prípravkov, ako aj náradia a nástrojov a pod., takže potom oproti pôvodne všeobecne vyšším obstarávacím nákladom na strihacie zariadenia a manipulačné podporné zariadenia a nástrojové systémy stojí podstatne vyššia hospodárnosť. Ako popredná firma na trhu v oblasti presného strihania ponúka švajčiarska firma Feintool Technology AG, CH-3250 Lyss zákazníkom z najrôznejších odborov kompletnú paletu technológií, výrobkov a služieb, počínajúc konštrukčným a materiálovým poradenstvom týkajúcim sa výroby náradia aj konštrukcie lisových systémov, končiac servisom a školením zákazníckeho personálu. Presné strihanie nie je síce nepodobné normálnemu alebo nožnicovému strihu, dovoľuje však sériovú výrobu presných dielcov bez natrhnutých alebo roztrhnutých strižných plôch bez dodatočného opracovania, a dielce je možné vyrábať pri integrácii tvarovacích a raziacich operácií do jedného pracovného procesu. Trojsilový princíp v náradí a lise, použitý pri presnom strihaní a pri kombinovanom presnom strihaní a tvarovaní, zaručuje veľmi vysokú presnosť rozmeru, rovinnosti a tvaru, takže ani pri veľmi náročných presných dielcoch pre mechanicko-elektromechanické pohony a prevody nie sú potrebné žiadne ďalšie obrábacie a dokončovacie činnosti.

Priebežné šetrenie nákladov a tvorba hodnôt

Už na príklade ozubeného kolesa z prevodovky je zrejmé, aké úspory materiálu a obrábania je možné docieliť, pokiaľ sa dá namiesto výroby obrábaním prednosť presnému strihaniu, príp. kombinovanému strihaniu/tvarovaniu. V normálnom prípade trieskové obrábanie znamená: narezanie polotovaru, vyrezanie vnútorných otvorov, vyrezanie okom, vyrovnanie, obrobenie vonkajšieho rozmeru, obrobenie vrcholov zubov na vonkajšom rozmere, ofrézovanie zubov, umiestnenie otvorov, oihlenie/dokončenie! Presný strih naproti tomu vyžaduje: presný strih, zošikmenie vrcholov zubov, oihlenie/dokončenie! Pretože moderné postupové alebo modulové náradia sú schopné v sebe spojovať najrôznejšie operácie presného strihu a tvarovania, je možné plechové dielce vyrábať len v jednom zdvihu. V praxi to vedie k úspore až 70 % a viac, a to v závislosti od počtu kusov, s ohľadom na funkčnú integráciu a odpad mechanických dielcov, potrebných v minulosti na rovnaký alebo zvýšený výkon. Navyše kombinácia presného strihania/tvarovania otvára konštruktérom a výrobcom ďalšie možnosti pre kreatívne a alternatívne riešenia, ktoré ďalej povedú k správnym výhodám týkajúcim sa produktivity nákladov, ako aj konkurencie. Tvarovanie vonkajších a vnútorných hlavných obrysov plochého plechového dielca pomocou presného strihania je možné pri kombinovanom presnom strihaní voliteľne doplniť ohýbaním, zahĺbením, presadením, razením, zahnutím, hlbokým ťahom a spojovaním. Tak sú realizovateľné individuálne konštrukcie dielcov pre integrované funkcie, čo znižuje jednak množstvo dielcov v konštrukčnej skupine, a zároveň aj náklady na výrobu a montáž. Technologický a percentuálny potenciál techniky presného strihania má význam hlavne pri multifunkčných dielcoch, ktoré v mnohých prípadoch nahradzujú tak konvenčné technické dielce, ako aj ich výrobné zariadenie.

Zhrnutie

Dielce, vyrobené technikou presného strihania a tvarovania, je možné nájsť vo všetkých oblastiach pracovného a privátneho života, a napr. v prístrojoch pre domácnosť zaisťujú  zvýšený komfort, v automobilovej technike efektivitu a bezpečnosť, alebo v konštrukčných skupinách a prístrojoch, používajúcich techniku pohonov, zaisťujú dynamické a opakovateľne presné pohyby a chody. Nech už ide o klasické presne strihané dielce, ako sú nožnice a nože, stabilné prvky pre ručné kliešte a elektrické náradie, hnacie prvky a ozubené kolesá pre prevodovky, mechanické alebo elektromechanické rehtačky a prestavovacie mechanizmy vo vozidlách, či špeciálne dielce pre športové prístroje a lekársku techniku – vždy sa technika presného strihania a tvarovania stará o to, aby výkon, bezpečnosť, životnosť, komfort a nízka údržba boli v súlade s poskytovanou hospodárnosťou vo výrobe.

02. 07. 2007

fotogalerie

< Zpět na přehled aktualit