Lisy excentrické a kolenopákové - LEVER DRIVE

Talianska spoločnosť Officine Tecnomeccaniche Italiane (OtiPRESSE) má už 60-ročnú tradíciu, kde si prešla veľkým vývojom. Od výroby mechanických dielov až po výrobu mechanických a výstredníkových lisov (malé a stredné tonáže lisov). Tieto lisy sa využívajú pre automobilový priemysel, ale aj pre výrobu domácich spotrebičov, kovových obalov, ....

Stavba lisu a priebeh lisovacie krivky / rýchlosť barana v dolnej úvrati / zodpovedajú požiadavkám zákazníka a požiadavkám na proces.

Spoločnosť OtiPRESSE je známa svojimi projektmi aj mimo Európy ako je Turecko, Kórea, Kazachstan a Mexiko.

Rozšírením vývoja sa spoločnosť OtiPRESSE zamerala na mechanické lisy pre zabudovanie transferového systému, presne podľa požiadaviek zákazníka. Podľa konštrukcie lisu a priebehu rýchlosti barana, môžu byť lisy využité pre operácie tvarovania, hlboké ťahanie, razenie a presné strihanie.

Vývoj lisov sa zameral aj na najvyššie bezpečnostné štandardy (bezpečnosť operátorov, minimalizácia hluku, ochrana životného prostredia, ..).

Kompletné systémy a špeciálne lisy

Lisy vyrobené pre špecifickú výrobu, kde je lis navrhnutý a vyrobený v súlade s potrebami zákazníka po zvážení všetkých aspektov výstavby (hmotnosť, veľkosť zdvihu, cykly za minútu, rozmer pracovných plôch, vyfukovanie odpadu, kalibrovanie a rozmery dielov). Tieto linky na kľúč umožňujú tiež montáž lisovaných dielov, zváraním alebo mechanickým spojením. OtiPRESSE môže tiež poskytnúť systémy doplnené servopohonom ..

Realizácia lisov a ich parametre - príklad:

Nová lisovacie linka pre ťahané diely

Lis so zabudovaným systémom LEVER DRIVE spomalí pohyb barana v dolnej úvrati a umožní tak vykonávať operáciu hlbokého ťahu. Je vybavený spodným a horným pridržiavačom, kompletným transferovým zariadením / 16 staníc / od spoločnosti Di.Gi.Emme. Je tu zabudovaný elektronický valčekový posuv s cik-cak systémom, rovnačky a dvojité odvíjacie zariadenie.

 

Tlačené katalógy k dispozicii na:

tel.: +420 577 607 315

e-mailu: http://konturatools@konturatools.cz

Odkazy

http://www.otipresse.it/