Rýchlobežné lisy

Rýchlobežné lisy Bruderer sú synonymom pre precíznosť, výkon a spoľahlivosť. Ich prevádzková spoľahlivosť a vysoká produktivita prispievajú k zníženiu nákladov na výrobu lisovaných dielcov. StanzautomatBruderer je určený na sériovú výrobu lisovaných dielcov, elektrokontaktov, dielcov pre nábytkársky a automobilový priemysel, pri výrobe rotorových a statorových plechov. Rýchlobežný lis BRUDERER svojím jedinečným technickým usporiadaním  dosahuje rýchlosť 2000 zdvihov za minútu. Vysokou presnosťou vedenia barana a opakovateľnou presnou polohou v dolnej  úvrati zaručuje precíznosť  dielcov a výrazne predlžuje dobu medzi ostreniami nástroja. Obsluha rýchlobežného lisu Bruderer pracuje s komfortným riadením B2-Steuerung a významne znižuje časy potrebné na prestavenie nástroja. Uvedené a ešte ďalšie následné argumenty poznáte sami pri prevádzke lisov BRUDERER.

Tlačené katalogy k dispozicii na:

tel.:  +420 577 607 315
e-mailu: konturatools@konturatools.cz 

Odkazy

http://www.bruderer.com// 

Prehľad lisov

http:// bruderer.com/germen/products/presses
 http://bruderer.com/english/products/presses

Katalógy lisov

http://bruderer.com/german/media-relations

Časopisy STAMPER

http://bruderer.com/german/media-relations

fotogalerie

fotogalerie

fotogalerie

videogalerie