vybraná aktualita

Rovnačky dielcov SCHUBERT prebrala firma SOPREM

Po prevedení značky SCHUBERT pod firmu SOPREM dnes vznikajú stroje na rovnanie dielcov, ktoré spojujú dve prednosti - dizajn firmy SCHUBERT a pohonné a riadiace jednotky firmy SOPREM.


Rovnačky dielcov v ponuke SOPREM zaisťujú kvalitu a procesnú spoľahlivosť. Starajú sa o to, aby akokoľvek nerovné dielce, po predchádzajúcom spracovaní, mohli byť precízne prerovnané na požadovanú rovinnosť. Také dielcemôžu mať hrúbku 0,05 mm, ale tiež až 8 mm. Čiže od malých dielcov do hodiniek alebo planžiet (pozri obr.2), až po veľké plechové platne alebo sitá či pletivo s hr. 8 mm a rozmermi 1250x2000 mm (pozri obr. 3).

Odchýlky rovinnosti dielcov vznikajú predovšetkým pri spracovaní plechu dierovaním, strihaním a lisovaním, pri rezaní laserom alebo plazmou alebo mechanickým delením materiálu. K sekundárnym nerovnostiam dochádza tiež po kalení alebo po povrchových úpravách (pozri obr.1). Príčinou je zmena v napätí materiálu počas uvedeného spracovania.

Podľa Vašich požiadaviek na rovinnosť Vám zostavíme zodpovedajúci stroj. V prvom rade však uskutočníme nevyhnutné skúšky rovnania s Vaším dodaným materiálom priamo vo firme SOPREM - www.soprem.ch

 

04. 04. 2009

fotogalerie

< Zpět na přehled aktualit