Rovnačky dielov SCHUBERT prebrala firma SOPREM AG


04. 04. 2009

Po prevedení značky SCHUBERT pod firmu SOPREM dnes vznikajú stroje na vyrovnávanie dielov, ktoré spájajú dve prednosti - design firmy SCHUBERT a pohonné a riadiace jednotky firmy SOPREM.

Rovnačky dielov v ponuke SOPREM, zaisťujú kvalitu a procesnú spoľahlivosť. Starajú sa o to, aby akokoľvek nerovné diely, po predchádzajúcom spracovaní, mohli byť precízne prerovnané do požadovanej rovinnosti. Také diely môžu byť tlotky 0,05mm, ale aj až 8mm. Teda od malých dielov do hodiniek alebo planžiet (viď Obr.2), po veľké plechové platne alebo sitá a pletivá s hrúbkou 8mm a rozmermi 1250x2000mm (viď Obr. 3).

Odchýlky rovinosti dielov vznikajú predovšetkým pri spracovaní plechu dierovaním, strihaním a lisovaním, pri rezaní laserom alebo plazmou alebo mechanickým delením materiálu. K sekundárnym nerovnostiam dochádza aj po kalení alebo po povrchových úpravách (viď Obr.1). Príčinou je zmena v napätí materiálu počas uvedeného spracovania.

Podľa Vašich požiadaviek na rovinnosť Vám postavíme zodpovedajúci stroj. V prvom rade však vykonáme nevyhnutné skúšky rovnania s Vaším dodaným materiálom priamo vo firme SOPREM - www.soprem.ch.

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.