Servoposuv typ BSV prevedenie „stand alone“


10. 07. 2007

Po uvedení na trh servoposuvu na jar roku 2005 ako integrovaného riešenia B-riadenia, nasledoval len nezávislý variant riadenia prevedenia „stand alone“ na nastavenie lisovacieho stroja firmy Bruderer.

Separátna obsluha, flexibilná možnosť nadstavby, jednoduché a rýchle nastavenie lisovacieho automatu, tak môžeme popísať Servoposuv typ BSV prevedenie „stand alone“.

Pri realizácii obsluhy bol braný ohľad na už poskytnutý koncept B-riadenia. Bolo skopírované funkčné jadro obsluhy

  •     jednoduchá obsluha cez 5,7" vysoko citlivý dotykový displej „Touch-screen“
  •     správa receptúr materiálových dát a dát o nástrojoch,
  •     flexibilné vačkové zariadenie so štyrmi zákazníckymi vačkami (uhol-uhol, uhol-čas),
  •     OT-vypínanie pri prepätí,
  •     nastavenie reči, užívateľsky pohodlné menu,
  •     integrované heslo systému hierarchie,
  •     upozornenie a systém archivovania chybných oznámení,
  •     jednoduché a rýchle spojenie cez Ethernet.

Technicky zodpovedá servoposuv BSV prevedenie „stand alone“ integrovanému riešeniu. Vďaka úzkemu rozpätiu krokov strihu a flexibilným mechanickým možnostiam nadstavby dovoľuje rýchle a jednoduché nastavenie lisovacieho automatu.

Zobudil vo Vás záujem?
Kontaktujte nás a nechajte sa o mnohostrannom využití nastavenia presvedčiť.

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.