I. Echo z Blechexpo Stuttgart 2019


15. 11. 2019

Firma SOPREM predstavila v Stuttgarte tradičnú precíznú mechaniku novo v spojení s digitálnou technológiou.

PRECÍZNÁ ROVNAČKA
BR / 19/200/25 / WHC / ESH / 10M / U
 
Pre obsluhu rovnačky jednoduché a rýchle nastavenie rovnacích valcov s presnosťou 0,01 mm. Stroj umožňuje ukladanie parametrov do knižnice pre opätovné vyvolanie a použitie.

Pohon všetkých valcov prostredníctvom hydraulického motora. Všetky rovnacie valce, horné i dolné podopreté.

Spodná časť rovnačky je možné vysunúť pre jednoduché čistenie.
 
Ďakujeme všetkým zákazníkom za návštevu stánku SOMPREM v Stuttgarte.

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.