vybraná aktualita

Technologický skok vo výrobe elektromotorov

E- mobilita

Technologický skok vo výrobe elektromotorov pre nástroje na rotory a statory

Lisovanieí rotorových a statorových plechov

 

Možnosti optimalizácie nástrojov na rotory a statory pre predĺženie životnosti a výkonnejšie koncové výrobky

Elektromotor sa skladá okrem iného z rotora a statora, ktoré sú vyrobené z mnohých jednotlivých plechov. Vďaka optimalizovaným výrobným procesom je možné znížiť príkon motorov, a teda spotrebu prúdu hnacích motorov oproti bežnej výrobe až o 30%.

Medzi možnosti optimalizácie patrí, okrem iného, zmenšenie hrúbky plechov, ktoré vedie k užším strižným medzerám (iba s rozmerom niekoľkých mikrometrov). To si vyžaduje najmä tuhšie vedenia v nástrojoch s najvyššou presnosťou. Pri zmenšenej hrúbke plechov je potrebný podstatne vyšší počet kusov (vyššie požiadavky na životnosť nástroja) a frekvencia zdvihov, aby sa zachovala, alebo dokonca skrátila výrobné doba.

Na dôležitosti získava údržba nástrojov. Zachovanie ostrosti rezu aktívnych prvkov je nevyhnutné na predchádzanie tvorby otrepov na lisovanom dielu, a teda najmasívnejší strát výkonu na koncovom výrobku. Častejšie údržba vyžaduje optimálny vodiace prvky, ktoré ani pri opakovanej montáži a demontáži nevykazujú žiadne straty presnosti.

Pre nové požiadavky v oblasti nástrojov na rotory a statory ponúka firma Agathon rôzne riešenia. Vodiace elementy sú k dispozícii na sklade alebo sa vyrábajú na zákazku. V závislosti na vodiacich systémoch možno dosiahnuť frekvencie až 2500 zdvihov / min. Pre maximálnu tuhosť a presnosť vedenia je možné používať valčeková vedenia. Možno tak realizovať najužšia strižné medzery o rozmere iba niekoľkých mikrometrov. Vodiace elementy Agathon umožňujú najjednoduchšie montáž a demontáž pre údržbu bez straty presnosti a rozhodujúcou mierou sa podieľajú na predĺženie intervalov údržby, ktoré znamená významné zníženie nákladov. Sa štandardne zvolenú ocelí na valivé ložiská 100Cr6 (1.3505) sú splnené optimálne predpoklady pre ďalšie predĺženie životnosti vodiacich elementov a zníženie výrobných nákladov.

Kontaktujte nás, ak budete potrebovať modernizovať vodiace a ložiskové systémy axiálnych a rotačných pohybov vo svojich nástrojoch v súlade so súčasným stavom techniky.

Tešíme sa, že Vám budeme môcť poradiť s ďalším krokom vývoja a na základe našich dlhoročných skúseností pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť Vašich nástrojov.

26. 04. 2017

< Zpět na přehled aktualit