Poďakovanie za návštevu Euroblech 2018


29. 10. 2018

Ďakujeme všetkým návštevníkom za návštevu stánkov našich partnerov na veľtrhu EuroBLECH 2018 v Hannoveri.

 

Našim cieľom je neustále skvalitňovať servis poskytovaný súčasným aj budúcim zákazníkom.

Samozrejmosťou je pravidelné školenie nášho personálu priamo v materských firmách tak, aby sme Vám mohli poradiť aj v tých najnáročnejších lisárskych aplikáciách.